Principal

Principle
Name Qualification
Mrs. Geeta Deshmukh MA B.Ed.

Teachers

PRT
Name Qualification Name Qualification
Mrs. Abha Mishra MA, B.Ed. Mrs. Shraddha Nema B.Sc., B.Ed.
Mrs. Rusha Karmarkar BA, B.Ed. Ms. Palak Dhariwal M. Com, D. El. Ed.
Mrs.Vaishali Hardeniya MA. B.Ed Ms. Zeba Zafar Khan B. Com, B. Ed.
Mrs. Mehjabi Hussain MA, B.Ed. Ms. Gurleen Juneja MSW, D. El. Ed.
Mrs. Gayatri Saxena MA, B.Ed. Mrs. Archana Deshmukh MA, B.Ed.
Mrs. Ashwini Deshpande MA, B.Ed. Ms. Bhanupriya Nagar MA, B. Ed.
Mrs. Taruna Jain M. Com, D. El. Ed. Mrs. Sandhya Shamra BA, D.El.Ed
Mrs. Gouri Deshmukh B.S.L., D.El.Ed. Mrs. Poonam Khatri BA, D.Ed.
Mrs. Manjeet Kaur Arora M.A. B.Ed. Mrs. Arti Choudhary B. Com, D. Ed.
Mrs. Pallavi Deshmukh BA, B.Ed. Mrs. Jagruti Deshmukh BA, D.Ed.
Mrs. Sucheta Chourasiya MA, B.Ed. Mrs. Hemshree Sabnis MA, B. Ed.
TGT
Name Qualification Name Qualification
Mrs. Jaya Deshmukh B.Sc., LLB, D.El.Ed. Mrs. Rani Shashtri MA, B.Ed.
Ms. Abhilasha Singh Parmar BE, B.Ed. Mr. Nem Kumar Jain B. Sc., D. El. Ed.
Mr. Hari Singh Panwar B. Com., B.Ed. Mrs. Trupti Deshpande MA, B.Ed.
Mrs. Keerti Shukla M.Com, B.Ed. Mrs. Bindu Gandhi MA, B.Ed.
Mrs. Ishrat Sheikh M.A. B.Ed. Mrs. Kriti Chhabra M.Com., B.Ed.
Mrs. Sapna Pawar B.Sc., B.Ed. Mr. Devendra Yadav BCA, D.El.Ed.
PGT
Name Qualification Name Qualification
Mrs. Namita Gupta M.Sc., M.Ed. Mr. Santosh Balchandani M.Sc., B.Ed.
Miss Namita Gangwani M.Com., B.Ed. Mr. Gautam Choursiya M.Com, B.Ed.
Mrs.Vandana Tiwari MA, B.Ed.
Mr. Rohit Soni M.Sc., B.Ed. Mr. Rajneesh Jain B.Com., MA, B.Ed.
Mrs. Swati Deshmukh M.Sc., B.Ed. Mr. Prasoon Shrivastava M.Sc., B.Ed.
Mrs. Jaya Deshmukh MA, B. Ed.
Sport Teacher
Name Qualification Name Qualification
Deepak Bhagwat MA BPED Dhirendra Deshmukh B.Com BPED
Activity Teachers
Name Qualification Name Qualification
Nitin Sanas MA Music Varsha Shrivastava M.Com
Yogini Deshmukh BA Fine Art
Librarian
Name Qualification
Jayshree Deshmukh MA M Lib