26 Apr

türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi formu ornek 14

admin

İşyeri Kapatma Kararları ve İptali Kulaçoğlu Hukuk Bürosu Maddeye göre; kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıl veya daha az süreli hapis cezalarının infazı, çağrı üzerine gelen hükümlünün istemi üzerine, cumhuriyet başsavcılığınca her defasında bir yılı geçmemek üzere en fazla iki yıl süre ile ertelenebilir. Erteleme, hükümlünün güvence göstermesine veya uygun […]

READ MORE